Bluejay

Bluejay är ett affärssystem med fokus på projekt och arbetsordrar. Systemet är huvudsakligen utformat för företag inom hantverksbranschen, bl. a. rörmokare, elektriker och snickare. Grundsystemet går dock att anpassa för alla branscher som har behov av ett tidrapportering- och schemaläggningssystem.

Systemet innehåller flera artikelregister från kända hantverksgrossister, samt kopplingar till respektive grossists EDI-tjänst så att våra kunder kan få kvitton (e-följesedlar) på sina köp direkt skickade till Bluejay-systemet. Artiklarna på dessa kvitto går sedan att distribuera ut på dess respektive arbetsordrar.

För att underlätta lönekörning och fakturering, innehåller systemet även lättlästa översikter och underlag, som går att skriva ut i PDF-format.

Det finns även möjlighet att koppla samman systemet med fakturerings- och bokföringssystemet, Fortnox. Fakturaunderlag överförs till Fortnox där de omvandlas till fakturor som sedan kan bokföras.

 • slide

 • slide
 • slide
I systemet kan man lägga in företagets anställda så att de själva kan logga in och rapportera in sina tider och eventuellt förbrukat material, direkt på arbetsordern. Man kan även ange ett kollektivavtal på varje individuell person så att deras övertidsersättning automatiskt räknas ut på deras tidrapporter.

Eftersom systemet är fokuserat kring arbetsordrar så är det även viktigt att man lägger till sitt kundregister. Har man ett system sedan tidigare så läser vi in det kundregistret i Bluejay åt er.

Husarbete, eller RUT/ROT-avdrag, stöds även det av systemet. Man anger RUT/ROT-uppgifter på kunden och man anger uppgifterna om huset där arbetet skall utföras i arbetsordern. Arbetstiden utförd blir sedan markerad för RUT/ROT-avdrag på fakturaunderlaget.

Använder ni Fortnox så förs dessa uppgifter även över till fakturan.


En arbetsorder innehåller information om ett jobb som behöver utföras. En arbetsorder i Bluejay är uppdelad i sex flikar:

Uppgifter: Innehåller generell information om jobbet som skall utföras. Kontaktperson, adress där jobbet skall utföras, prioritet, et c.
Tidrapportering: Här kan personalen lämna in tidrapporter direkt mot arbetsordern, utan att det krävs tidigare schemaläggning.
Material: Här registrerar man allt förbrukat material för just denna arbetsorder. Priserna hämtas från grossistens register.
Resurser: Drifttid av inhyrda maskiner och verktyg läggs till här så att det inte glöms bort till då man skall fakturera.
Dokument: Fri uppladdning av dokument som kan vara av nytta för de som jobbar med arbetsordern. Man kan t ex lägga upp före/efter bilder här.
Personal: Bestäm vilka i personalstyrkan som skall kunna se och jobba med denna arbetsorder. Administratörer har alltid tillgång till allt.

 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide

 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
Efter att arbetsordern är avslutad och allt material och alla tidrapporter är inlämnade, så är det dags för administratören att göra sitt jobb. Alla tidrapporter måste attesteras innan de kan faktureras. När administratören har attesterat alla tidrapporter på arbetsordern, så kan han välja att exportera arbetsordern till ett fakturaunderlag.

Allt material och alla utgifter för arbetstid samlas på fakturaunderlaget där korrigering kan göras om det behövs. När man är klar med underlaget så kan man välja om man vill använda det som en faktura, eller om det skall skickas vidare till ett annat affärssystem för fakturering och bokföring.

Bluejay innehåller flera intelligenta funktioner för att underlätta det administrativa arbete!

Är du intresserad av en live-demonstration, kontakta oss med detsamma, så bokar vi en tid och ett datum!

Våra kontaktuppgifter finner du längst ner på denna sida.

© 2014 Wormwood Systems.